Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ w Szczytnie

LINK DO FILMU

Nazwa Beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Województwo: warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu: Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ w Szczytnie

Nazwa materiału wideo: SOR – ratujemy życie

Nr umowy: POIS.09.01.00-00-0265/18

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Opis filmu:

Gdy zagrożone jest zdrowie i życie, liczy się każda minuta. Dlatego tak ważne jest, by miejsce, w którym można otrzymać profesjonalną pomoc lekarską w nagłych wypadkach znajdowało się jak najbliżej. Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego oraz liczni turyści odwiedzający ten rejon musieli do tej pory pokonywać wiele kilometrów, aby dostać się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Teraz dzięki realizacji niniejszego projektu otrzymają profesjonalną pomoc medyczną na miejscu, w nowoutworzonym szpitalnym oddziale ratunkowym w Zespole Opieki Zdrowotnej Szczytnie.

W ramach projektu wybudowano budynek SOR i w pełni go wyposażono. W budynku wyodrębniono:

-    obszar resuscytacyjno-zabiegowy, w którym znajdują się m.in. dwa łóżka reanimacyjne, aparat parametrów krytycznych, defibrylator, urządzenie do masażu serca, aparat do podgrzewania płynów, respiratory i pompy infuzyjne,

-    obszar terapii natychmiastowej wraz z salą zabiegową wyposażoną w aparat USG, łóżko zabiegowe, ssak i kardiomonitor,

-    obszar wstępnej intensywnej terapii wyposażony w respiratory i ssaki,

-    salę obserwacji, w której znajdują się m.in. kardiomonitory,

-    pracownię tomografii komputerowej, w której zamontowano nowoczesny tomograf,

-    zadaszony podjazd dla karetek.

Wartość projektu ogółem wyniosła 12 482 401,46 PLN, a uzyskane dofinansowanie – 6 408 240,40 PLN, z czego 49,91% stanowiła płatność ze środków Unii Europejskiej, a 50,09% dotacja celowa z budżetu państwa.