Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych

Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Podstawa prawna: art. 36a ust.9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)

 

 

Wykaz zbiorów danych przetwarzanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie:

 

·           Dziennik korespondencji

·           Baza kontrahentów

·           Zbiór danych darczyńców

·           Rejestr prowadzonych windykacji

·           Archiwum zakładowe

·           Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

·           Ewidencja zamówień publicznych

·           Książka kontroli

·           Rejestr skarg i wniosków

·           Monitoring wizyjny

 

Szczegółowy opis zbiorów