Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

SZPITAL TYMCZASOWY W SZCZYTNIE

 

Jednostka medyczna zorganizowana na polecenie Wojewody województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Dyrekcji ZOZ w Szczytnie, celem zwalczania pandemii wywołanej SARS-CoV-2.

Szpital otwarty od 01.12.2020 zapewnia możliwość leczenia ostrej niewydolności oddechowej towarzyszącej ciężkiemu przebiegowi choroby COVID-19, oraz pomostowej terapii tlenem.

Szpital został wyposażony przez Agencję Rezerw Materiałowych w 70 nowoczesnych stanowisk z możliwością pełnego monitorowania oraz terapii tlenem (pomostowej, mechanicznej).

 

Koordynator: lek. Adam Nagajewski

 

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Anna Kalinowska

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej:  Katarzyna Ryczko

 

 

Nr tel.: +48 721 840 112 – Telefon internistyczny

tel. 724 227 900 - Telefon intensywnej terapii

 
W przypadku stanu zagrażających życie pacjenta, lekarz prowadzący skontaktuje się z rodziną.

 

e-mail: tymczasowy@szpital.szczytno.pl

 

 

Kryteria przyjęcia Pacjentów do Szpitala Tymczasowego w Szczytnie.

  1. Przyjęcia międzyszpitalne po uzgodnieniu miejsca z lekarzem dyżurnym
  2. Przyjęcia z ZRM w sytuacjach gdzie brak wolnych miejsc w Izbach Przyjęć najbliższych miejscu zgłoszenia wezwania. Po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym..
  3. Rozpoznanie COVID-19 na podstawie dodatniego testu PCR lub antygenowego (wyniki w EWP) nie dłużej niż 13 dni od początku uzyskania objawów klinicznych.
  4. Brak ostrych i przewlekłych chorób współistniejących wymagających leczenia specjalistycznego z wyjątkiem badań endoskopowych (kolonoskopia, gastroskopia, ECPW).
  5. Stan wymagający lub niewymagający tlenoterapii, możliwa hospitalizacja Pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej.
  6. Wyniki badań laboratoryjnych (morfologia, jonogram, prokalcytonina, mocznik, kreatynina, Troponina T, ALT, AST. INR, APTT, D-DIMER, bilirubina).
  7. Prosimy o dodatkową dokumentację medyczną na podany wyżej adres e-mail.

 

Termin przyjęcia ustalany po rozmowie telefonicznej z lekarzem dyżurnym Szpitala tymczasowego w Szczytnie.