ZPORR

Zakup aparatu RTG i analizatora biochemicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

infografika z logotypami i flagą ue
 

Projekt pn.: "Zakup aparatu RTG i analizatora biochemicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie" był realizowany w okresie 20/10/2005 - 31/05/2007. Polegał on na zakupieniu aparatu RTG i analizatora biochemicznego na potrzeby pracowni diagnostycznych funkcjonujących w ramach ZOZ w Szczytnie. Sprzęt medyczny został umieszczony w Pracowni RTG (aparat RTG) oraz Laboratorium Analitycznym (analizator biochemiczny) i służy do wykonywania badań diagnostycznych pacjentom mieszkającym głównie na terenie powiatu szczycieńskiego. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.498.635,91 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych to 1.487.955,22 PLN. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 1.115.966,41 PLN, tj. 75% kosztów kwalifikowanych. Projekt uzyskał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, tj. 148.795,52 PLN. Pozostałą cześć kosztów kwalifikowanych sfinansowano środkami własnymi uzyskanymi w formie dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego, a koszty niekwalifikowane środkami własnymi ZOZ w Szczytnie. Wsparcie ze środków Unii Europejskiej było realizowane w dziedzinie infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt został złożony w ramach konkursu 02/05 ZPORR o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Działania 3.5 "Lokalna infrastruktura społeczna" - Poddziałania 3.5.2 "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia".

gabinet zabiegowygabinet zabiegowygabinet zabiegowygabinet zabiegowy