Informatyzacja - etap II

 

http://szpital.szczytno.pl/userfiles/images/ban.png

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

 

Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - II etap

 

Całkowita wartość projektu:                                    612 972,87 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:                          411 635,46 PLN

 

Beneficjent:                                                             Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

http://szpital.szczytno.pl/userfiles/images/war.png

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu było wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz EDM w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Powstała infrastruktura umożliwiła wdrożenie e-usług, które udostępniane są na zewnątrz jednostki (odbiorcy zewnętrzni) oraz w obrębie jednostki (odbiorcy wewnętrzni).

Szpital zakupił:

1. Środki trwałe - m.in. zestawy komputerowe, tablety, serwery, ucyfrowienie aparatu RTG.

2. Oprogramowanie e-usług oraz EDM.

Wdrożony w ramach projektu system elektronicznych usług publicznych umożliwia elektroniczną realizację usług polegających na dostarczaniu różnym grupom interesariuszy informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania oraz zdalnych kontaktów pomiędzy Szpitalem a pacjentami i innymi podmiotami medycznymi (kontrahentami jednostki). Wdrożone zostały następujące e-usługi:

1. e-rejestracja mobilna.

2. e-Wyniki badań.

3. e-Indywidualne konto pacjenta.

4. e-Programy Zdrowotne.

5. e-Dzienniki Zdrowotne.

6. e-Terminarz leków.

7. e-Interakcje.

8. e-Skierowanie.

9. e-faktura (wydatek niekwalifikowalny)