Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

Rehabilitacja

Kierownik Działu – mgr Jakub Olbryś

tel. 89 623 21 23

Dział Rehabilitacji pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

 

 

Rodzaje wykonywanych zabiegów

 

Kinezyterapia

 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenie czynne
 • ćwiczenia w systemie blokowo–ciężarkowym
 • ćwiczenia oporowe kończyn górnych i dolnych
 • ćwiczenia oporowe stóp
 • wyciągi odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa
 • stanowiska do ćwiczeń przyrządowych rąk
 • ćwiczenia prowadzone
 • ćwiczenia samowspomagane 

 

Fizykoterapia

 • światłolecznictwo
 • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • terapia ultradźwiękowa
 • prądy diadynamiczne
 • prądy TENS
 • prądy interferencyjne
 • prądy Trauberta
 • elektrostymulacja
 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • laseroterapia
 • krioterapia miejscowa
 • masaż wirowy kończyn górnych i kończyn dolnych

 

 

 

 

Zaktualizowano 21-11-2017