Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

Rehabilitacja

Kierownik Działu – mgr Michał Nowociński

tel. 89 623 21 23

Dział Rehabilitacji pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

 

 

Rodzaje wykonywanych zabiegów

 

Kinezyterapia

  • ćwiczenia czynno-bierne
  • ćwiczenie czynne
  • ćwiczenia w systemie blokowo–ciężarkowym
  • ćwiczenia oporowe kończyn górnych i dolnych
  • ćwiczenia oporowe stóp
  • wyciągi odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa
  • stanowiska do ćwiczeń przyrządowych rąk
  • ćwiczenia prowadzone
  • ćwiczenia samowspomagane 

 

Fizykoterapia

  • światłolecznictwo
  • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
  • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
  • terapia ultradźwiękowa
  • prądy diadynamiczne
  • prądy TENS
  • prądy interferencyjne
  • prądy Trauberta
  • elektrostymulacja
  • galwanizacja
  • jonoforeza
  • laseroterapia
  • krioterapia miejscowa
  • masaż wirowy kończyn górnych i kończyn dolnych

 

Zabiegi wykonywane są odpłatnie.

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowano 21-11-2017