Oddział Wewnętrzny II

zdjęcie wydrukowanego podziękowania