INF I ŚROD 2014-2020

trzy logotypy, funduszu europejskiego, ministerstwa zrowia oraz unii europejskiej

Szczytno 16.06.2017 r.

Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej i przyznaniu dofinansowania

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

 

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

 

DZIAŁANIE9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie budowy lub remontu całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie)

 

BENEFICJENT: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

CEL PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu szczycieńskiego

TYTUŁ PROJEKTU: Zwiększenie bezpieczeństwa  zdrowotnego mieszkańców  poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie 

 

 

 

W związku z zatwierdzeniem Listy ocenionych Wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru projektów pozakonkursowych w zakresie budowy całodobowych lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego przez Ministra Zdrowia w dniu 07.06.2017 r. złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie  wniosek został wybrany do dofinansowania w wysokości  850 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Budowa lądowiska dla helikopterów

Lądowisko, trawnikLądowisko, trawnikLądowisko, trawnikBudynek szpitala