Szpitalny Odddział Ratunkowy

Lokalizacja BLOK C - Parter


Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która 
udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.


Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na:

- wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta,
- leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.

Koordynator - dr n. med. Aleksander Stankiewicz

Pielęgniarka koordynująca - mgr Małgorzata Kaczmarczyk

Lekarze pełniący dyżury w oddziale:

- dr n. med. Aleksander Stankiewicz
- lek. Krzysztof Kozakiewicz
- lek. Francisco Neto
- lek. Dominik Górski
- lek. Anatol Gusiniec
- lek. Michał Żarczyński
- lek. Igor Greluk
- lek. Magdalena Wołyniec
- lek. Marcin Składanowski
- lek. Andrei Paliy
-.lek Volha Sidarava


Triażyści pełniący dyżury w oddziale:

- mgr Małgorzata Kaczmarczyk
- mgr Jan Jankowski
- Ewa Dziczek
- Aneta Grabowska
- Dawid Michalak

Dodatkowe informacje : 
Regulamin
Tablica Triage

Oznaczenia Kategorii Kwalifikowania  Pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym według systemu TOPSOR

 

CZERWONY             

 

POMOC NATYCHMIASTOWA - PACJENT PRZYJMOWANY POZA

KOLEJNOŚCIĄ

 

  POMARAŃCZOWY         

POMOC BARDZO PILNA - CZAS OCZEKIWANIA DO 10 MINUT







 

ŻÓŁTY               

 

POMOC PILNA -CZAS OCZEKIWANIA 

DO 60 MINUT








 

ZIELONY          

 

POMOC ODROCZONA - 

CZAS OCZEKIWANIA DO 120 MINUT








 

        NIEBIESKI            

 

WYCZEKUJĄCY - CZAS OCZEKIWANIA DO 240 MINUT


























Zaktualizowano 11-10-2023