Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

O szpitalu

Informacja o dostępności do lekarza POZ  w roku 2015 znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

 http://nfz-olsztyn.pl

 

Plany budowy obecnego budynku szpitala powstały w latach 1905-1908. 11 kwietnia 1908 roku zostało wydane pozwolenie na budowę i w tym też roku ją rozpoczęto, a ukończono w roku następnym.Szpital mieścił 49 łóżek. Budynek został wzniesiony w stylu secesji, miał formę wydłużonego prostokąta z ryzalitem wejścio­wym pośrodku (dwupiętrowy z balkonem) i z poprzecznymi, skrajnymi skrzydłami (jedno­piętrowe z werandami). Obok szpitala wybudowano kaplicę, w której mieściło się również prosektorium.

Podczas pierwszej wojny światowej szpital nie ucierpiał zbyt poważnie. W kolejnych latach był stopniowo rozbudowywany. W 1922 roku skrzydła boczne budynku zostały powięk­szone o jedną kondygnację, do poziomu części środkowej. Dzięki temu ilość łóżek w szpitalu wzrosła do 100. W 1927 r. zmodernizowano oddział dziecięcy, zorganizowano także po­mieszczenia do wykonywania zdjęć rentgenowskich, sterylizacji i kolejną salę operacyjną.

Budynek szpitala był jednak ciągle za mały w stosunku do potrzeb. W latach 1935-1936 prowadzono kolejne prace budowlane - wzniesiono na osi ryzalitu wejściowego kwadratowy pawilon, w którym miało mieścić się biuro, wartownia, pokoje siostry przełożonej i ordynatora oraz poczekalnia. Pomiędzy skrzydłami głównym i poprzecznym dobudowano pralnię oraz przedłużono skrzydło poprzeczne.

Przebudowano także poddasze, które zostało zagospodarowane na mieszkanie dla dozorcy, pomieszczenia do odpoczynku dla asystentów i praktykantów oraz wyremontowano kuchnię i wzniesiono lodownię. W rezultacie tych prac liczba łóżek w szpitalu wzrosła do 146 (29 dla dzieci, 117 dla dorosłych). Zamontowano wówczas również windę i uporządkowano teren parku wokół szpitala, obsadzając go nowymi drzewami i krzewami. W 1937 roku wzniesiono budynki gospodarcze do obsługi szpitala.

Szpital po raz drugi przetrwa pożogę wojenną i zaczął funkcjonować już w 1945 roku. Praktycznie od początku w szczycień­skim szpitalu jako pielęgniarki pracowały siostry zakonne.W latach sześćdziesiątych w szpitalu znajdowało się 240 łóżek w pięciu oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym, dziecięcym i zakaźnym. Przez kolejne lata funkcjonowania wzrastała w szpitalu liczba zatrudnianych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

W 1946 roku pracowało tu zaledwie 3 lekarzy, w 1955 roku 12 lekarzy, a w 1960 roku 19 lekarzy oraz liczne grono pielęgniarek i położnych, laborantów, osób personelu niższego, gospodarczego i obsługi - razem 167 pracowników.

W 1979 roku oddano do użytku dobudowany od zachodniej strony skrzydła poprzecznego blok zakaźny i noworodków. W latach 80-tych XX w. na zlecenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie opracowano plan rozbudowy i modernizacji szpitala, po których przeprowadzeniu szpital byłby w stanie obsłużyć jednocześnie 363 pacjentów. Przewidywano wówczas także wybudowanie dwóch zespołów schronów dla personelu szpitala na wypa­dek zagrożenia. Plan obejmował zmiany w obrębie budynku głównego oraz budowę nowej kotłowni, pralni, kuchni oraz pawilonu psychiatryczno-odwykowego. Wybudowane zostały jednak tylko kotłownia, pralnia i schrony.

W 2002r. do użytku oddano zmodernizowany blok operacyjny i oddział intensywnej opieki medycznej. Obecnie w szpitalu znajduje się pięć oddziałów - wewnętrzny, dziecięcy, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny oraz intensywnej terapii - o łącznej liczbie 152 łóżek. Doceniając wartości architektoniczne budynku głównego szpitala, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie wpisał go w listopadzie 1993 roku do rejestru zabytków.