Szpital Powiatowy w Szczytnie

ul. M.C. Sk�odowskiej 12

12-100 Szczytno