Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 Maja 2024

Link: https://www.gov.pl/web/psse-swidnica/swiatowy-dzien-bez-tytoniu---31-maja-2024-r-mlodziez-wkracza-i-zabiera-glos

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maja 2024 r.
hasło WHO„Młodzież wkracza i zabiera głos"

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maja 2024 r.Hasło tegorocznej kampanii „Młodzież wkracza i zabiera głos #TobaccoExposed”

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. W 2024 roku dzień ten przypada w piątek. Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu zostały zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 roku. Prowadzona kampania ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów. Każdego roku święto jest obchodzone pod innym hasłem.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Młodzież wkracza i zabiera głos #TobaccoExposed”

Światowy Dzień Bez Tytoniowy 2024 da platformę młodym ludziom na całym świecie, którzy wzywają rządy do ochrony ich przed drapieżnymi taktyką marketingu tytoniu. Branża atakuje młodzież na całe życie zysków, tworząc nową falę uzależnień. Dzieci używają e-papierosów w tempie wyższym niż dorośli we wszystkich regionach i na całym świecie szacuje się, że 37 milionów młodych ludzi w wieku 13-15 lat używa tytoniu.


Tegorocznym tematem jest ochrona młodych ludzi przed wpływem przemysłu tytoniowego. Kampania komunikacyjna podjęta przez WHO w mediach społecznościowych jest kontynuacją strategii „dla młodzieży przez młodzież”, w ramach której będą oni protestować przeciwko manipulacyjnym taktykom przemysłu tytoniowego oraz wskazywać na jego szkodliwy wpływ na zdrowie, sprawiedliwość społeczną i środowisko.


Celem przemysłu tytoniowego, który wydaje około 8 miliardów dolarów rocznie na różne formy reklamy mające wpłynąć na decyzje młodzieży, jest uzależnieniu nowego pokolenia. Dlatego to młodzi ludzie powinni zabrać głos w sprawie ich prawa do zdrowej przyszłości. WHO proponuje włączenie młodych ludzi w akcję oraz zmobilizowanie ich wokół przesłania Światowego Dnia bez Tytoniu poprzez marsz.
Przeciętny człowiek podczas dystansu o długości 5 km wykonuje od 6000 do 7500 kroków. Połączenie wszystkich kroków ma pokazać, ile mają mocy, gdy są zjednoczeni.


 

Zaproszenie na wydarzenie – Światowy Dzień bez Tytoniu Dołącz do ruchu: wyjdź na marsz i stań w obronie zdrowej przyszłości! Manipulacyjne taktyki marketingowe stosowane przez przemysł tytoniowy są wymierzone w nasze pokolenie.


Nadszedł czas, abyśmy jako młodzi ludzie przeciwstawili się mu i powiedzieli „nie” jego destrukcyjnemu wpływowi, który niszczy przyszłość, jakiej pragniemy. Organizujemy marsz przeciwko Big Tobacco. Dołącz do nas i innych osób z całego świata i pozwól, aby Twój głos został usłyszany!


Po co występować przeciwko Big Tobacco? Przemysł tytoniowy koncentruje się na uzależnianiu nowego pokolenia, aby chronić swoje zyski. Razem mamy wpływ, aby położyć kres dziesięcioleciom taktyk, kłamstw i zniszczeń powodowanych przez przemysł tytoniowy. Chodząc, dodajesz swój głos do głosu milionów ludzi, którzy chcą przyszłości wolnej od negatywnego wpływu tytoniu.


Ile kroków na całym świecie możemy zgromadzić przeciwko przemysłowi tytoniowemu? Przeciętny człowiek podczas spaceru o długości 5 km wykonuje od 6000 do 7500 kroków. Połączenie wszystkich kroków ma pokazać, ile mamy mocy, gdy jesteśmy zjednoczeni.


Co to jest wydarzenie? Zorganizujmy marsz o ustalonym dystansie, odbywający się w wielu miastach na całym świecie. Wydarzenie jest okazją do zaproszenia młodych ludzi z Twojego miasta do zaprotestowania przeciwko przemysłowi tytoniowemu i zwrócenia uwagi na jego manipulacyjne taktyki.


Świętujcie, jak daleko zaszliśmy i co możemy osiągnąć, stojąc razem! Zaplanuj marsz w 4 prostych krokach:
1.Wybierz trasę: znajdź bezpieczny obszar z dostępnym punktem początkowym i końcowym i wyznacz dystans 5 km.
2.Uzyskaj pozwolenie: Upewnij się, że przestrzegasz przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych i w razie potrzeby skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania pozwolenia.
3.Promuj wydarzenie: udostępnij szczegóły dotyczące godziny i daty w mediach społecznościowych i zachęć ludzi do rozmowy.
4.Znajdź pomocników: Ustaw kilka osób, aby grupa była bezpieczna i utrzymywana na właściwej drodze.


Zaangażuj się, aby podjąć kroki w kierunku przyszłości bez tytoniu, na którą zasługujemy. Czas wkroczyć i zająć stanowisko!

 

Źródło/przydatne informacje:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024

Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia PSSE w Świdnicy
Świdnica, dnia 22 maja 2024 r.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=p6rKoxkNmng

 

Zdjęcia (3)

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maja 2024 r.Hasło tegorocznej kampanii „Młodzież wkracza i zabiera głos #TobaccoExposed”Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maja 2024 r.Hasło tegorocznej kampanii „Młodzież wkracza i zabiera głos #TobaccoExposed”Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maja 2024 r.Hasło tegorocznej kampanii „Młodzież wkracza i zabiera głos #TobaccoExposed”

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

w: https://www.gov.pl/web/psse-swidnica/swiatowy-dzien-bez-tytoniu---31-maja-2024-r-mlodziez-wkracza-i-zabiera-glos

 

 

Światowy Dzień bez Tytoniu 2024: ochrona dzieci przed ingerencją przemysłu tytoniowego

 

31 maja to Światowy Dzień bez Tytoniu (WNTD). W tym roku po raz kolejny WHO i działacze na rzecz zdrowia publicznego z całego świata zbiorą się, aby podnieść świadomość na temat szkodliwego wpływu przemysłu tytoniowego na młodzież.

 

Ochrona dzieci przed ingerencją przemysłu tytoniowego

Ten temat WNTD 2024 skupia się na propagowaniu położenia kresu celowaniu w młodzież szkodliwych wyrobów tytoniowych. Dyskurs ten stanowi platformę dla młodych ludzi, decydentów i zwolenników kontroli tytoniu na całym świecie, umożliwiającą omówienie tej kwestii i nakłonienie rządów do przyjęcia polityki chroniącej młodych ludzi przed manipulacyjnymi praktykami w branży tytoniowej i pokrewnych. Chociaż palenie papierosów spadło z biegiem lat dzięki fenomenalnym wysiłkom społeczności ograniczającej palenie tytoniu, należy zrobić więcej, aby chronić te bezbronne grupy.

 

Według danych z 2022 r. na całym świecie co najmniej 37 mln młodych ludzi w wieku 13–15 lat pali jakąś formę tytoniu. W Europejskim Regionie WHO 11,5% chłopców i 10,1% dziewcząt w wieku 13–15 lat pali tytoń (4 miliony).

 

Dlaczego przemysł tytoniowy atakuje młodzież

Aby nadal generować miliardy dolarów przychodów, przemysł tytoniowy musi co roku zastępować miliony klientów, którzy umierają i tych, którzy rzucają palenie. Aby osiągnąć ten cel, pracuje nad stworzeniem środowiska promującego absorpcję swoich produktów wśród następnego pokolenia, w tym luźnych przepisów zapewniających dostępność i przystępną cenę produktów. Branża opracowuje również produkty i taktyki reklamowe, które przemawiają do dzieci i młodzieży, docierając do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform streamingowych.

 

Wśród młodzieży coraz większą popularnością cieszą się produkty takie jak papierosy elektroniczne i woreczki nikotynowe. Szacuje się, że w 2022 r. 12,5% nastolatków w Regionie Europejskim używało e-papierosów w porównaniu do 2% dorosłych. W niektórych krajach Regionu wskaźniki używania e-papierosów wśród dzieci w wieku szkolnym są 2–3 razy wyższe niż wskaźniki palenia papierosów.

 

Branża celowo sprzedaje młodym ludziom śmiertelne uzależnienie, dlatego WNTD 2024 wzywa rządy i społeczność kontrolującą użycie tytoniu do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń oraz do pociągnięcia przemysłu tytoniowego do odpowiedzialności za szkody, jakie wyrządza.

 

Źródło: WHO (translator z j. ang.) https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2024/05/31/default-calendar/