Izba Przyjęć

Lokalizacja BLOK C - Parter


Pielęgniarka Oddziałowa - Kaczmarczyk Małgorzata
tel. 89 623 21 21

 

Izba przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów:

- zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza

- przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego oraz zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

 

Do zadań Izby przyjęć należy :

- rejestracja osób zgłaszających się z jednoczoną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

- zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego.

- objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską doraźnie dla jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podaniem leków.

- przyjęcie do szpitala i przekazanie na oddziały pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji

- prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

 

Udając się na Izbę Przyjęć należy posiadać:

- skierowanie do szpitala.

- dokument tożsamości (np. dowód osobisty)

- dokumentacje medyczna (karty inf. , wyniki badań)

- spis przyjmowanych leków.

- leki specjalistyczne

 

 

 

 

Zaktualizowano 17-09-2023

poczekalniapoczekalniakorytarz