Termomodernizacja

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - tablica


Projekt pn.: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie" był realizowany w latach 2006-2007. Polegał on na: wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów budynku szpitala, wykonaniu innych prac renowacyjno-termomodernizacyjnych oraz prac związanych z zabezpieczeniami przeciwwilgociowymi, wymianie okien, wykonaniu modernizacji instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku głównym szpitala, wykonaniu węzłów c.o. we wszystkich obiektach ZOZ w Szczytnie, a także wykonaniu modernizacji źródła ciepła obejmującej zainstalowanie kolektorów słonecznych wraz z instalacją słoneczną. Całkowita wartość projektu wynosiła 3.389.760,00 PLN, z czego 1.081.887,78 PLN stanowiła dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 1.800.000,00 PLN pożyczka uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostała cześć kosztów została sfinansowana środkami własnymi ZOZ w Szczytnie oraz środkami uzyskanymi w formie dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego

PrzedPoPrzedPo