PLAN SZPITALA

LEGENDA:

BRAMA 1 - Główna brama wjazdowa do szpitala

BRAMA 2 -  Drugi wjazd do szpitala

 - Parkomat

    - Parking 

- Lądowisko helikopterów medycznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK A  ( Budynek główny )

Wejście A1 : (wejście do starej części budynku)

- Oddział Położniczo-Ginekologiczny (Piętro I)

- Odział Wewnętrzny I (I Piętro)

- ZOL (I Piętro)

- Oddział Dziecięcy (Piętro II)

- Pozostałe działy : (Piętro III) :

 • Dział statystyki medycznej i informatyki
 • Zamówienia publiczne
 • Pielęgniarka epidemiologiczna
 • Dział księgowości
 • Dział płac
 • Kasa

Wejście A2 :

- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna (Parter)

- Poradnia Kardiologiczna (Parter)

- Poradnia Chirurgiczna (Parter)

- Poradnia Urazowo-Ortopedyczna (Parter)

- Dział Rehabilitacji (Parter)

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (Parter)

- Pracownia RTG , TK  (Parter)

Wejście A3 :

- Magazyn gospodarczy i medyczny (Parter)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK B 

Wejście B1 : 

- Oddział Chirurgiczny (Piętro I) 

- Oddział Wewnętrzny II (Pietro II) 

Wejście B2 :

- Apteka szpitalna  (Parter)

Wejście B3 :

- Pracownia Endoskopii (Parter)

 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia
 • ECPW
 • Program profilaktyki raka jelita grubego

- Pracownia USG (Parter)

 • Echo serca
 • Doppler

- Pracownia Laboratoryjna  (Parter)

- Pracownia Bakteriologiczna  (Parter)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK C  (SOR,IP) 

Wejście C1 :

- Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

- Izba Przyjęć (IP)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDYNEK ADMINISTRACJI

- Dyrekcja  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

- Sekretariat szpitala

- Kadry

- Naczelna Pięlgniarka