Oddział Dziecięcy

Lokalizacja BLOK A - Piętro II


p.o. koordynatora -lek. med. Barbara Żebrowska

tel. 89 623 21 33:

Dyżury w oddziale pełnią również:

  • lek. med. Iwona Kłosińska
  • lek. med. Sławomir Szymański
  • lek. med. Artur Górski

Gabinet lekarski - tel. 89 623 21 15

Pielęgniarka Oddziałowa - Halina Trochim


Dyżurka pielęgniarek - tel. 89 623 21 16

 

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowano 17-09-2023

SzatniaDyżurka pielęgniarekGabinet zabiegowyKorytarz