Oddział Wewnętrzny

Lokalizacja BLOK A - Piętro II


Koordynator Oddziału Wewnętrznego

- lek.  Grzegorz Młynarczyk - specjalista chorób wewnętrznych
tel. 89 623 21 08

 

Zastępca Koordynatora Oddziału Wewnętrznego

 - lek.  Iwona Praszkiewicz - specjalista chorób wewnetrznych, diabetolog

Asystenci:

  • lek.  Barbara Jaworska - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • lek.  Jacek Majewski - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • lek.  Roman Kowalski
  • lek.  Khrystsina Paliy

Rezydenci :

  • lek. Huber Mikosza

 

Dyżury w oddziale pełnią również:


Gabinet lekarski - tel. 89 623 21 08

Pielęgniarka Oddziałowa - Marzena Seledyn
tel. 89 623 21 07
Dyżurka pielęgniarek - tel. 89 623 21 09

Oddział Wewnętrzny dysponuje 45 lóżkami w tym wydzieloną 4-o łóżkową Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej         z możliwością prowadzenia całodobowego monitorowania. Wszystkie sale mają zapewnioną łączność z węzłem sanitarnohigienicznym

W oddziale realizowane są badania diagnostyczne oraz prowadzenia jest leczenie zachowawcze pacjentów ze schorzeniami z zakresu wszystkich działów chorób wewnętrznych

Udzielana jest pomoc pacjentom w stanach nagłych, ostrej fazie zatruć, a także chorym z ciężkim schorzeniami infekcyjnymi z uwzględnieniem stanów septycznych. Prowadzimy leczenie wspomagające pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi, edukację żywieniowa dla chorych z zaburzeniem alimentacyjnymi i metabolicznymi. Inicjujemy usprawnienie ruchowe pacjentów z pomocą pracowników funkcjonującego w szpitalu Działu Rehabilitacji

Bazę diagnostyczną oddziału stanowi elektrokardiografia, echokardiografia, system 24 godzinnego monitorowania czynności elektrycznej serca (Holter EKG) oraz ciśnienia (ABPM), próba wysiłkowa na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym

Do dyspozycji lekarzy oddziału pozostaje dostępne całodobowo Wieloprofilowe Medyczne Laboratorium Analityczne oraz Pracownia RTG wraz z Pracownią Tomografii Komputerowej, a także w godzinach normalnej ordynacji pracownia USG, Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz Pracownia Endoskopowa. Oddział dysponuje również zestawem do czasowej stymulacji endokawitarnej serca

 

Współpracujemy ściśle z innymi komórkami naszego szpitala oraz funkcjonującym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego oddziałami specjalistycznymi w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa naszych pacjentów.

 

Inicjujemy leczenie długoterminowe oraz hospicyjno-paliatywne u chorych wymagających takiego postępowania

Kadrę Oddziału Wewnętrznego stanowią lekarza z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, znający interdyscyplinarny charakter pracy w szpitalu powiatowym

 

 

Zaktualizowano 17-09-2023

zdęcie korytarza