POLKARD

niebieski logotyp ministerstwa zdrowia

 

 

 

„Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych”

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013–2016, w zakresie zadania pn. Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2014. Przyznane środki przeznaczone zostały na zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej, w skład którego wchodzi: zestaw do 24–godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, pulsoksymetr oraz elektrokardiograf.

 

Zakupiony sprzęt wpłynął pozytywnie na jakość świadczonych usług medycznych w Oddziale Wewnętrznym oraz na zwiększenie dostępności do diagnostyki chorób układu krążenia. W w/w oddziale leczonych jest średnio 200 pacjentów miesięcznie, a około 40% z nich to osoby, u których główną przyczyną hospitalizacji jest jedna z chorób układu krążenia. U zdecydowanej większości pacjentów z kolei choroby z tej grupy pojawiają się jako rozpoznania współistniejące.

 

urządzenie polkardurządzenie polkardurządzenie polkard