Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lokalizacja BLOK A - I piętro

 

p> Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Do ZOL kwalifikują się również pacjenci spełniający powyższe przesłanki, u których zakończono proces diagnostyczno-terapeutyczny w ramach leczenia szpitalnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji.  W naszej ofercie proponujemy kompleksową opiekę nad osobami przewlekle chorymi. To trudny i czasochłonny proces, wymagający fachowych umiejętności oraz doświadczenia personelu. Naszym nadrzędnym celem jest jednak pomoc Pacjentowi i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji. Powierzając nam opiekę nad członkiem Państwa rodziny, możecie być pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć mu ciepłą i przyjazną atmosferę. 

 

W ramach Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego świadczymy:

 • opiekę lekarską i pielęgniarską; 
 • leczenie farmakologiczne; 
 • fizjoterapię i terapie zajęciową;
 • świadczenia psychologa i logopedy;
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne;
 • leczenie dietetyczne; 
 • edukację zdrowotną polegająca na przygotowaniu podopiecznego i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Choremu i jego rodzinie udzielamy porad potrzebnych do radzenia sobie z problemem niepełnosprawności

Dzięki lokalizacji Zakładu w budynku szpitala, nasi Pacjenci mają możliwość korzystania z konsultacji lekarzy specjalistów. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym oraz zapleczem rehabilitacyjnym z urządzeniami ułatwiającymi transport i toaletę osób leżących. Nasi podopieczni otrzymują posiłki z utrzymaniem diety dostosowanej do rodzaju schorzenia.

Kto może zostać przyjęty do zol

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjmowani są pacjenci posiadający prawo do korzystania z usług medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikujący się do pobytu ze względu na stan zdrowia, skierowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego

Do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przyjmowani są pacjenci sklasyfikowani wg skali Barthel na poziomie 0-40 pkt. Zakład świadczy usługi leczenia żywieniowego dietami przemysłowymi pacjentom ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego (wymagane skierowanie i kwalifikacja do żywienia wyłącznie z oddziału szpitalnego).

W ramach umowy z NFZ świadczymy również usługi opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów w stanie wegetatywnym, którzy wg skali Barthel sklasyfikowani zostali na 0 pkt. oraz wg skali Glasgow uzyskali nie więcej niż 8 pkt.

Kto nie może być przyjęty do zol

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, uzależnienia, choroba psychiczna  albo zaawansowana/ aktywna choroba nowotworowa

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego (składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego),

2.Skierowanie lekarskie (ważne 1 mies. od daty wystawienia),

3.Skala Barthel - Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego ( wypełnia lekarz i pielęgniarka)

4.Skala Glasgow ( wypełnia lekarz i pielęgniarka)

5.Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

6.Oświadczenie członka rodziny/przedstawiciela ustawowego w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej,

7.Oświadczenie pacjenta wraz z numerem konta,

8.Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (wypełniana przez lekarza w przypadku pacjentów w stanie wegetatywnym),,

9.Karta kontynuacji/kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego (wypełniana przez lekarza w przypadku pacjentów ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego lub żywionych pozajelitowo),

10. Kserokopia dokumentu  tożsamości,

11.Decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury lub decyzja MOPS/GOPS o przyznaniu świadczenia,

12.Karty informacyjne dotyczące wcześniejszego leczenia szpitalnego.

13. Zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w Zakładzie o profilu ogólnym oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie

14.W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu.

15. Zaświadczenie lekarskie o przyjmowanych lekach

16. Karta Kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji

17. Aktualne wyniki badań laboratoryjnych dla pacjentów przyjmowanych z Placówek Medycznych (wyniki nie starsze niż 3 dni). : morfologia, prokalcytonina, CRP, kreatynina, badanie ogólne moczu, wymazów z odbytu i noso-gardzieli. 

18. Informacja dotycząca ostatnio podanych antybiotyków (nazwa i data zakończenia antybiotykoterapii).


 

Uwagi: wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu pacjenta w Zakładzie.

 

Dokumenty do pobrania POBIERZ

 

Dowód ubezpieczenia:

Dowód ubezpieczenia potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie jest wymagany w przypadku pacjentów występujących w systemie eWUŚ jako osoby ubezpieczone. Osoby negatywnie zweryfikowane w systemie eWUŚ zobowiązane są do przedstawienia dowodu ubezpieczenia, potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od podstawy ubezpieczenia znajduje się na stronie NFZ:

 

Zasady odpłatności:

Zgodnie z ustawą pacjent przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi odpłatność w zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w wys. 70% udokumentowanego świadczenia pacjenta, ale nie większą niż 250% najniższej emerytury.

 

 

Rzeczy, które powinien posiadać pacjent:

 • Przybory toaletowe ( mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień, 2 gąbki: jasna i ciemna)
 • Oliwka lub balsam do ciała,
 • mokre chusteczki
 • Ręczniki
 • Obuwie na gumowej podeszwie,
 • Dres lub inny dzienny strój ( spodnie), skarpety
 • Bielizna osobista
 • Koszula nocna lub piżama
 • Kubek „niekapek”
 • Leki własne

 

 

UWAGA!

Przedmioty wartościowe i pieniądze powinny zostać przekazane w chwili przyjęcia do depozytu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Zakład nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i wartościowe, które pacjent posiada przy sobie.

 

Pani Dyrektor mgr Beata Kostrzewa

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa lek. Dominik Górski

Pielęgniarka koordynująca mgr  Karolina Koc

Dyżurka pielęgniarek  - 89 621 53 05

Sekretariat   - 89 621 53 68

 

Wszelkie dokumenty prosimy wysyłać na adres zol@szpital.szczytno.pl

Dokumenty będą rozpatrywane tylko w formie elektronicznej (wypełnione drukowanymi literami)

Podpisane e-puap lub podpisem kwalifikowanym

O kwalifikacji pacjenta do przyjęcia do oddziału zostaniecie państwo poinformowani e-mailu zwrotnym
 

 

Zmodyfikowano 30.10.2023

 

     
Oświadczenie pacjenta pobierz plik  
Karta kontynuacji kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego pobierz plik  
Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia pobierz plik  
Oświadczenie członka rodziny pobierz plik  
Skala Barthel pobierz plik  
Skala Glasgow pobierz plik  
Skierowanie pobierz plik  
Wniosek o wydanie skierowania pobierz plik  
Wywiad pielęgniarski pobierz plik  
Zaświadczenie lekarskie o przyjmowanych lekach pobierz plik  
Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji pobierz plik  
Oświadczenie o odbiorze pacjenta pobierz plik