Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Projekt przewidywał zakup aparatury medycznej i diagnostycznej oraz zakup sprzętu sanitarnego jednorazowego użytku, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej. Zaplanowane w ramach projektu zakupy były uzasadnione zaleceniami służb sanitarnych, aby tworzyć w strukturze ZOZ w Szczytnie miejsca izolacyjne dla pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19.

Projekt był realizowany w okresie: 2020-02-11 - 2020-12-31.

Wartość projektu: 684 937,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 498 459,36 PLN