Projekty

 

 1. Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne (2020-08-08 - 2024-04-15)

 2. Doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny (2023-04-01 - 2023-11-30) 

 3. Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (2018-09-18 - 2022-12-31)
 4. Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem, środkami ochrony indywidualnej i środkami do dezyndkcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.(2021-04-20 - 2021-11-25)

 5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ w Szczytnie (2019-07-01 – 2021-04-30)

 6. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (2020-02-11 - 2020-12-31)

 7. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - II etap (2016-11-21 - 2018-04-27) 

 8. Zwiększenie bezpieczeństwa  zdrowotnego mieszkańców  poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie  (2014-01-01 – 2017-12-31)

 9. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie (2010-05-31 – 2014-06-30)

 10. Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (2009-05-24 – 2009-12-31)

 11. Zakup aparatu RTG i analizatora biochemicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie