Doposażenie szpitala w Szczytnie w nowoczesny sprzęt medyczny

 

Doposażenie szpitala w Szczytnie w nowoczesny sprzęt medyczny

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług i poprawa jakości świadczenia usług medycznych poprzez doposażenie szpitala w Szczytnie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz diagnostyczną.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono:

-    cyfrowy aparat RTG ze stołem do zdjęć kostnych, statywem do zdjęć płuc oraz kolumna podłogową lampy RTG. (1 kpl.),

-    aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową przeznaczony do zabiegów endoskopowych (2 kpl.),

-    napęd ortopedyczny / wiertarkę małą (1 kpl.),

-    wirówkę rehabilitacyjną do kończyn górnych (1 szt.),

-    kardiostymulator zewnętrzny serca (3 szt.),

-    stół operacyjny do operacji ogólnochirurgicznych i ortopedycznych (1 kpl.),

-    łóżko porodowe (1 kpl.).

Zakupione środki trwałe przyczynią się do poprawy jakości świadczenia usług zdrowotnych, w szczególności u pacjentów po przebytym COVID-19, wzmocnią potencjał sprzętowy placówki.

Projekt był realizowany w okresie: 2023-04-01 - 2023-11-30.

Wartość projektu: 1 740 071,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 409 283,61 PLN