Supra Brokers

Szczytno, dnia 02.02.2015 r.

 

 

              Pan

              Rafał Holanowski

              Prezes Zarządu Supra Brokers

              ul. Fabryczna 10

              53-609 Wrocław

 

 

Podziękowania

 

W imieniu swoim, ale przede wszystkim naszych pacjentów chciałabym serdecznie podziękować za wsparcie w postaci darowizny pieniężnej na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Dzięki Państwa wsparciu wyposażyliśmy Oddział Dziecięcy w system monitoringu sal chorych, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa leczonych dzieci.

Państwa postawa umacnia nas w przekonaniu, że w tych trudnych dla ochrony zdrowia czasach szpitale mogą liczyć na pomoc i zrozumienie.

Życzymy wielu sukcesów w Państwa przedsięwzięciach.

 

 

Z wyrazami szacunku

Beata Kostrzewa

  Dyrektor