Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

 

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

W dni powszednie w godz. 1800 - 800 oraz

w dni wolne od pracy i święta przez całą dobę

pacjenci z nagłymi zachorowaniami przyjmowani będą

w Szpitalu powiatowym przy ul. Skłodowskiej 12 w Szczytnie

(wejście od strony poradni i RTG)

Ambulatorium / wizyty domowe Tel. 89 624 10 53

Zastrzyki w domu chorego Tel. 695 236 999

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

112

999

 

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych), udzielane są bez skierowania oraz realizowane przez lekarzy i pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.

Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informacje na temat działania tych placówek powinny być dostępne w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej na tablicy ogłoszeń, w rejestracji, u lekarza POZ oraz na drzwiach przychodni.

Lekarz dyżurujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad:

  • w przychodni;
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
  • telefonicznie.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zabiegi te mogą być wykonywane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

źródło: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/podstawowa-opieka-zdrowotna/

 

Wykaz pozostałych placówek świadczących nocna i świąteczną opiekę zdrowotną

 

 

 

 

 

Zaktualizowano 21-11-2017

WEJSCIEWEJSCIERejestracja