45 Batalion Lekkiej Piechoty w Olsztynie

zdjęcie wydrukowanego podziękowania