Bieżące

Wdrożenie rządowej platformy przetargowej (e-Zamówienia)

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż została wdrożona  rządowa platforma  służąca do realizacji zamówień publicznych (przetargów) zgodnie z zapisami ustawy z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z pozn.zm
2.  Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy z wyjątkiem Postępowań poniżej progu 130 tyś zł.

adres(link) : Platforma  e-Zamówienia

 

3. Wszystkie postępowania poniżej progu 130 tyś zł. będą publikowane na stronie Szpitala (poniżej) w zakładce Przetargi -> Bieżące
4. Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny.
5. ZOZ w Szczytnie . przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 


 1 2 3 >  Ostatnia strona >