Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

 

Informacja dla pracowników

 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie zaangażowanych w realizację projektu:

 

„Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem, środkami ochrony indywidualnej i środkami do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”

cztery logotypy, funduszy, ministerstwa zdrowia, unii oraz flaga polski

 

o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, na podstawie §4 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0449/21 informuje pracowników zaangażowanych w realizacją przedmiotowego projektu, iż na stronie internetowej https://szpital.szczytno.pl/  znajdują się informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 

specjalny adres e-mail – naduzycia.POIS@miir.gov.pl  lub

elektroniczny system zgłoszeń za formularza, dostępnego na stronie internetowej:

https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC