ECUZE

Jak wygląda karta ecuze w innych krajach

Karty są łatwe do rozpoznania. Awers karty wygląda tak samo we wszystkich krajach i zawiera te same informacje zapisane w języku danego kraju. Rewers karty może różnić się w zależności od państwa. Aby zobaczyć, jak wygląda karta w danym kraju, kliknij jego nazwę (poniżej).

 

 

 

zrudło: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl