Skargi

"Jeśli uznali Państwo, że Administrator Danych Osobowych w jakikolwiek sposób nie realizuje przysługujących Państwu praw, przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Instrukcję - jak złożyć wniosek, pozyskają Państwo ze strony internetowej

"https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155".