Informatyzacja

logotypy programu regionalnego unii oraz powiatu w szczytnie

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie

 

Całkowita wartość projektu:                                    1 445 977,40 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:                        1 162 397,01 PLN

 

Beneficjent:                                                                 Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

logotyp warmia i mazury

 

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie zrealizował projekt pn. "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie". Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 445 977,40 PLN. Koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia w  85% zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Powiatu Szczycieńskiego, będącego organem założycielskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Inwestycja została wybrana do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli”.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług dostępnych dla pacjentów oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Projekt składa się z następujących elementów:

 

  • budowa sieci informatycznej oraz dostosowanie serwerowni do obowiązujących standardów bezpieczeństwa przechowywania danych,
  • wyposażenie placówki w sprzęt i urządzenia do obsługi systemu informatycznego (serwery, komputery, drukarki itp.),
  • wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w części medycznej,
  • wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w części administracyjnej,
  • rozbudowa portalu internetowego pełniącego funkcje informacyjne oraz komunikacyjne,
  • wdrożenie e-usług (m.in. e-Rejestracja),
  • wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
  • instalacja 5 punktów dostępu do internetu dla pacjentów.

 

 

 

 

biurko z monitoramiurządzenie wielofunkcyjne biurowerozdzielnia elektrycznaczujnik