PFRON

biało niebieski logotyp z napisem Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepoełnosprawnych

 

 

 

Nazwa projektu:

„Doposażenie Działu Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w sprzęt do wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii”

 

Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II.

 

Celem projektu była poprawa jakości świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych mieszkańcom powiatu szczycieńskiego oraz rozszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów fizjoterapeutycznych, a przez to wyrównanie szans osób niepełnosprawnych z tego terenu w dostępie do usług rehabilitacyjnych.

 

W ramach projektu zakupione zostały:

  • rotor do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i obręczy barkowej,
  • rotor do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych,
  • rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn górnych i dolnych,
  • zestaw do terapii ultradźwiękowej,
  • zestaw do biostymulacji laserowej liniowy-punktowy,
  • dwa aparaty wielofunkcyjne do elektroterapii,
  • aparat do terapii impulsowym polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości,
  • wanna do masażu wirowego kończyn górnych,
  • wanna do masażu wirowego kończyn dolnych,
  • dwa łóżka rehabilitacyjne.

 

W wyniku realizacji projektu rozszerzony został wachlarz usług rehabilitacyjnych m.in. o zabiegi z zakresu hydroterapii (masaże wirowe kończyn górnych i dolnych) oraz terapii impulsowym polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości.

 

 

urządzenie medyczneurządzenie medyczneurządzenie medyczneurządzenie medyczne