Komórki medyczne

Komórki Medyczne

Numer miejski Numer wewnętrzny Nazwa komórki organizacyjnej
89 6232121 121 Izba Przyjęć
89 6232109 109 Oddział Wewnętrzny - dyżurka pielęgniarek
89 6232105 108 Oddział Wewnętrzny - gabinet lekarski
89 6232116 116 Oddział Dziecięcy - dyżurka pielęgniarek
89 6232115 115 Oddział Dziecięcy - gabinet lekarski
89 6232104 104 Oddział Chirurgiczny - dyżurka pielęgniarek
89 6232101 101 Oddział Chirurgiczny - gabinet lekarski
89 6232112 112 Oddział Ginekologiczny - dyżurka pielęgniarek
89 6232114 114 Oddział Położniczy - dyżurka pielęgniarek
89 6232110 110 Oddział Położniczy - gabinet lekarski
89 6232113 113 Oddział Intensywnej Terapii - dyżurka pielęgniarek
89 6215321 321 Oddział Intensywnej Terapii - gabinet lekarski
896215305 305 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - dyżurka pielęgniarek
896215368 368 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy  - Sekretariat
89 6232119 119 Blok Operacyjny
89 623 21 59 159 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
89 6232123 123 Dział Rehabilitacji
89 6232124 124 Pracownia USG
89 6232126 126 Pracownia Endoskopii
89 6232128 128 Laboratorium Analityczne
89 6232129 129 Bakteriologia
89 6232130 130 Serologia
89 6232131 131 Pracownia RTG
89 6215332 382 Sterylizatornia
89 6232134 134 Apteka Szpitalna
89 6232155 --- Dział Pomocy Doraźnej
89 6241053 --- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna