WFOŚiGW

Niebieski logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

 

 

 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Nazwa zadania:

„Rezerwowe zasilanie w wodę dla Szpitala Powiatowego
w Szczytnie”

 

Koszt kwalifikowany zadania: 75 030,00 PLN

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka

Wartość pożyczki: 60 024,00 PLN

 

Opis zadania:

Zadanie obejmowało:

- wykonanie projektu,

- zakup zbiorników po 2500 litrów,

- piaskowanie, malowanie 3 zbiorników istniejących,

- certyfikaty na istniejące zbiorniki,

- armatura oraz materiały do montażu,

- przygotowanie pomieszczenia oraz montaż urządzeń.

 

Realizacja:

Odbioru końcowego zrealizowanych zadań objętych projektem dokonano 15 grudnia 2016 r.

 

Zakres prac obejmował:

1) Przygotowanie miejsca w pomieszczeniu pompowni.

2) Odłączenie trzech zbiorników o pojemności 1x2,5m3  i 2x2,0mod nieistniejącej instalacji spalarni odpadów.

3) Oczyszczenie wewnętrzne zbiorników przez piaskowanie.

4) Malowanie wewnątrz zbiorników farbą Epoksykor dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną.

5) Montaż nowych zbiorników o pojemności całkowitej 2x3,0m3.

6) Połączenie zbiorników o łącznej pojemności całkowitej 12,5m3 co zapewnia dwunastogodzinny zapas wody.

7) Wykonanie izolacji zewnętrznej zbiorników w postaci pianki poliuretanowej metodą natryskową.

8) Montaż hydroforni.

9) Wykonanie połączenia do instalacji wodnej.

10) Odkażanie zbiorników i nowej instalacji podchlorynem sodowym.

11) Podłączenie automatyki.

12)Napełnienie zbiorników wodą i sprawdzenie poprawności działania rezerwowego zasilania w wodę.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Zbiorniki na wodę

pomieszczenie technicznepomieszczenie technicznepomieszczenie techniczne