Administracja

Administracja

Numer miejski Numer wewnętrzny Nazwa komórki organizacyjnej
89 6232136 136 Sekretariat
89 6232138 138 Dyrektor ZOZ
89 6232118 118 Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
89 6232137 137 Naczelna Pielęgniarka
89 6232145 145 Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Epidemiologii
89 6232153 153 Kancelaria Szpitala
89 6232154 154 Statystyka Medyczna
89 6215387 387 Dział Informatyki
89 6232135 135 Kadry
89 6232139 139 Główny Księgowy
89 6232142 142 Księgowość
89 6232143 143 Płace
89 6232144 144 Kasa
89 6232146 146 Dział Obsługi Technicznej
89 6232141 141 Zamówienia Publiczne
89 6232152 152 Magazyn Gospodarczy i Medyczny