Laboratorium

Wieloprofilowe Medyczne Laboratorium Diagnostyczne mieści się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, przy ul. Skłodowskiej 12.

Świadczymy usługi na rzecz szpitala (oddziały i poradnie specjalistyczne), dla podmiotów, które podpisały umowę z ZOZ-em na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (pacjenci POZ i poradni specjalistycznych) oraz dla wszystkich pacjentów ambulatoryjnych, którzy mogą w naszym Laboratorium wykonać badania odpłatnie.

Nasze Laboratorium ma charakter wieloprofilowy, wykonujemy badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu:

 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Chemii kliniczne
 • Immunochemii
 • Analityki ogólnej
 • Serologii grup krwi
 • Mikrobiologii.

Laboratorium Analityczne pracuje w systemie całodobowym, nie tylko w ramach usług pełnionych dla szpitala, ale także dla klientów indywidualnych (pobieranie materiału do badań od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 - 11.00, po godzinie 15.00 oraz w  niedziele  wykonujemy badania pilne).

Od początku funkcjonowania Laboratorium na wysoką jakość wyników badań wpływa efektywność pracy wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracowników. W Laboratorium pracuje 8 diagnostów laboratoryjnych (absolwenci wydziału analityki medycznej Akademii Medycznych), 9 techników analityki medycznej oraz pielęgniarki i personel pomocniczy. Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Wiarygodne wyniki badań to również efekt pracy nowoczesnych analizatorów, w które wyposażona jest każda Pracownia w Laboratorium. Wysokiej jakości aparatura pomiarowo-badawcza oraz oryginalne odczynniki pochodzą z renomowanych firm na świecie: HORIBA Medical, ROCHE Diagnostics, SIEMENS, Bio Merieux.

Podstawowym systemem kontroli jakości badań wykonywanych w Laboratorium Analitycznym oraz poprawności pracy aparatury jest systematyczna, codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna na wszystkich analizatorach. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona jest za pomocą specjalnych materiałów kontrolnych (mianowanych lub niemianowanych), w których poszczególne parametry są oznaczane w taki sam sposób jak próbki pacjentów. Kontrola ta prowadzona jest dla wszystkich typów badań wykonywanych w Laboratorium.

Dodatkowym elementem obejmującym kontrolę jakości wyników badań wykonywanych w naszym Laboratorium jest systematyczny udział w programach krajowych zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Łodzi

oraz w programach międzynarodowych kontroli badań laboratoryjnych organizowanych przez:

 • firmę RANDOX – o nazwie RIQAS ( chemia kliniczna, hematologia, koagulologia, gazometria )
 • firmę SIEMENS – analityka ogólna
 • firmę Dia-Hem – immunotransfuzjologia kliniczna, serologia grup krwi.

 

Oferowane usługi medyczne.

Laboratorium Analityczne w ZOZ w Szczytnie wykonuje szeroki panel badań z zakresu analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, chemii klinicznej, immunochemii, serologii grup krwi oraz mikrobiologii. Badania, w zależności od specyfiki, wykonywane są na miejscu lub wysyłane są do podwykonawców, z którymi mamy podpisaną umowę.

Wśród wielu wykonywanych badań proponujemy państwu wykonanie :

 • testy na obecność w moczu narkotyków - amfetamina, marihuana, morfina,
 • test do wykrywania antygenu Helicobacter Pylori w kale - H. Pylori jest Gram-ujemną bakterią gnieżdżącą się w błonie śluzowej żołądka. Zakażenia wywołane przez H.Pylori mogą powodować stany zapalne błony śluzowej doprowadzające do choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także zwiększa ryzyko powstania raka żołądka. Obecność antygenu H. Pylori w kale jest wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami, natomiast wynik negatywny świadczy o jej braku lub o skutecznym leczeniu,
 • badania wykrywające zakażenia boreliozą (choroba z Lyme) - choroba zakaźna wywoływana przez różne szczepy Bonelia burgdorferi, przenoszona na skutek ukąszenia przez przedstawiciela jednego z kilku gatunków kleszczy, głównym nosicielem w Europie są kleszcze Ixodes ricinus – wykonujemy testy o dużej wiarygodności wykrywające zarówno zakażenie aktualne (Borelia IgM) oraz zakażenia wcześniejsze (Bonelia IgG),
 • badania wykrywające zakażenia Toxoplasma Gondii - T.Gondii jest pierwotniakiem pasożytniczym, który wywołuje zakażenia u ptaków i ssaków, typową drogą przenoszenia jest spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego cysty oraz kontakt z kocimi odchodami zakażonymi oocytami; zakażenie to jest zwłaszcza niebezpieczne dla kobiet ciężarnych albowiem stwarza zagrożenie dla płodu prowadząc do powiększenia węzłów chłonnych, zapalenia naczyniówki i siatkówki oka, małogłowia i zwapnienia mózgu dziecka – wykonujemy testy wykrywające infekcję ostrą (Toxo IgM) oraz infekcje przebyte kiedyś (Toxo IgG),
 • badania służące do diagnostyki chorób tarczycy – TSH, FT4, FT3, anty-TPO
 • panel cholesterolowy - cholesterol całkowity, HDL-cholesterol („dobra” frakcja), LDL-cholesterol („zła” frakcja), trójglicerydy,
 • badania służące do diagnostyki chorób zakaźnych wątroby – HbsAg (test do jakościowego oznaczania Ag wirusa zapalenia wątroby typu B), anty-HBs (test do ilościowego oznaczania przeciwciał antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B), anty-HCV (test do oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C ),
 • badanie pozwalające ocenić niewydolność serca - test BNP – peptyd natiuretyczny typu B (BNP) pochodzi z komórek miokardium, jego poziom zależy od funkcji skurczowej lub rozkurczowej lewej komory, lub od obu jednocześnie. Niewydolność serca pojawia się, kiedy serce nie jest zdolne do pompowania krwi na poziomie odpowiednim do wymagań metabolicznych. Najczęstsze przyczyny to choroby naczyń wieńcowych, nadciśnienie, choroby zastawek sercowych i kardiomiopatia. Dokładna i wczesna diagnoza pozwala rozpocząć skuteczne leczenie, które zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości incydentów sercowo-naczyniowych,
 • Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi – jest to dokument wiarygodnie poświadczający grupę krwi jej posiadacza, wzór Karty jest zgodny z przepisami prawa i posiada akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Karta Identyfikacyjna ma format typowej karty kredytowej, wykonana jest z plastiku a dane pacjenta nanoszone są w sposób trwały za pomocą specjalnej drukarki. Kartę wyrabiamy raz w życiu i nosimy ją zawsze ze sobą. Karta jest szczególnie polecana osobom młodym, osobom spędzającym dużo czasu za kierownicą samochodu lub na motocyklu, kobietom w ciąży.

 

wskazówki dojścia do laboratorium

wskazówka umiejscowienia wejścia do laboratorium

korytarzkorytarzrejestracjagabinet