Laboratorium nowe skrzydło

korytarzkorytarzrejestracjagabinetPracownia biochemicznaPracownia AnalitycznaPracownia hematologicznaPracownia immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi