Pracownia Tomografii Komputerowej

WEJSCIEPOCZEKALNIAPOMIESZCZENIE TECHNICZNEpomieszczenie technicznetomograftomograftomograftomograf