Zapytanie ofertowe: Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych