PRZETARG: Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie.

Treść ogłoszenia pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Specyfikacja IWZ pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 1 - Oferta pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 1a - Harmonogram realizacji poszczególnych zadań pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 2 - Zakres ilościowy pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 2a - Specyfikacja funkcjonalna ZSI pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 2b - Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 3a - Wytyczne nadrzędne do projektu wykonawczego pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 4 - Zbiorcze zestawienie kosztów pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 6 - Oświadczenie pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 7 - Podwykonawcy pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 9 - Wykaz osób pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 10 - Projekt umowy pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Załącznik nr 11 - Umowa serwisowa pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtów

Odpowiedzi na pytania 1 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 18-09-2013

Odpowiedzi na pytania 2 i Zmiana terminu składania ofert pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 23-09-2013

Odpowiedzi na pytania 3 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 24-09-2013

Odpowiedzi na pytania 4 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 24-09-2013

Sprostowanie i Zmiana terminu składania ofert pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 30-09-2013

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie 3 pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 08-10-2013

Unieważnienie postępowania pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 08-10-2013

Zawiadomienie o złożonym odwołaniu pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 21-10-2013

Unieważnienie postępowania - sprostowanie pobierz plik Rozmiar: 1045 bajtówdodano dnia: 04-11-2013