Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne