31 maja Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem -Tytoń i choroby serca

31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem ,,Tytoń i choroby serca"

http://kurierwysmaz.pl/news_foto/2264.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje o zbliżającym się Światowym Dniu bez Tytoniu - 31 maja 2018, którego hasło przewodnie brzmi: „Tytoń i choroby serca”. Dzień bez papierosa został zainicjowany przez Światową Organizację zdrowia (WHO) w 1987 roku. 

Jego celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że inhalacja dymu tytoniowego powoduje nie tylko choroby układu oddechowego, ale także jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które są wiodącą przyczyną śmierci ludzi na całym świecie.

Misją wydarzenia jest podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych oraz działaniach WHO w walce z epidemią tytoniu. Święto jest dobrą okazją, by wszyscy wspólnie mogli się zastanowić jak poprawić swoje zdrowie. Każdego roku obowiązuje inne hasło przewodnie. Konkretny temat ma służyć temu, by stworzyć jednolite globalne przesłanie i lepiej trafić do odbiorców - wyjaśnia st. asystent mgr Barbara Broniszewska z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

W latach 80 XX wieku odsetek osób palących wyroby tytoniowe był największy w Europie i wynosił aż 42 %. Obecnie Polacy palą mniej. Jak na dłoni widać więc efekty najróżniejszych kampanii antynikotynowych oraz akcji takich jak Światowy Dzień bez Tytoniu, ponieważ w roku 2015 liczba ta zmalała do 24%. Ministerstwo Zdrowia nie osiada jednak na laurach i zamierza dalej walczyć z tytoniem. Na przykład Polska jako jedno z pierwszych państw w Europie rozpoczęła walkę z e-papierosami.

Jak wiadomo, w wielu krajach (w tym także w Polsce) nie można w miejscach publicznych palić papierosów. Mimo to, dla wielu palaczy kary za ten proceder nie są specjalnie odstraszające. Dawniej jednak nie kończyło się na mandacie. Palenie tytoniu zabija co roku 6 milionów ludzi na całym świecie. Jeśli więc w Światowy Dzień bez Tytoniu palenie rzuci chociaż kilkadziesiąt osób, będzie to dobra wiadomość.

W związku z powyższym zachęcam do podejmowania działań edukacyjno - informacyjnych nt skutków zdrowotnych palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz regulacji prawnych związanych z wejściem w życie nowej dyrektywy tytoniowej UE.

Źródło:informacje opracowała:: st. asystent mgr Barbara Broniszewska, PSSE Wysokie Mazowieckie

31 maja – Światowy dzień bez tytoniu 2018

 

Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.

Światowy dzień bez tytoniu 2018 ma na celu:

  • Podkreśl powiązania między stosowaniem wyrobów tytoniowych, a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi.
  • Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
  • Zapewnienie społeczeństwu, rządom i innym osobom możliwości zaangażowania się w promowanie zdrowia serca poprzez ochronę ludzi przed używaniem wyrobów tytoniowych.
  • Zachęcaj kraje do wzmocnienia wdrażania sprawdzonych środków kontroli tytoniu MPOWER zawartych w FCTC WHO.

Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych.

Pomimo niszczących szkód powodowanych przez tytoń dla zdrowia serca i dostępności rozwiązań ograniczających śmierć i choroby związane z paleniem tytoniu, wiedza wśród dużej części społeczeństwa, że tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, jest niewielka.

 

Fakty na temat tytoniu:

Serce i inne choroby sercowo-naczyniowe Choroby sercowo-naczyniowe zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a palenie tytoniu
i narażenie na dym tytoniowy z drugiej ręki przyczynia się do około 12% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. Używanie tytoniu jest drugą główną przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, po nadciśnieniu.
Światowa epidemia tytoniu zabija każdego roku ponad 7 milionów ludzi, z czego blisko 900 000 to osoby niepalące umierające z powodu wdychania dymu z drugiej ręki. Prawie 80% z ponad 1 miliarda palaczy na całym świecie żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie ciężar chorób i zgonów związanych z paleniem tytoniu jest najcięższy.

Źródło: http://pssekrosno.pl/?p=3500

 

WHO Tematem Światowego Dnia bez Tytoniu w 2018 jest: Tytoń i Choroba SercaŚwiat bez tytoniu
Tytoń i choroby serca

Data: 31 maja 2018 r

Każdego roku, w dniu 31 maja, WHO i partnerzy sygnalizują Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD), podkreślając zdrowie i inne zagrożenia związane z używaniem tytoniu oraz opowiadając się za skuteczną polityką ograniczającą konsumpcję tytoniu.

Głównym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 jest "Tytoń i choroby serca". Kampania zwiększy świadomość na temat:

    związek między tytoniem a sercem i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD), w tym udar, które łącznie są wiodącymi światowymi przyczynami śmierci;
    wykonalne działania i środki, które kluczowi odbiorcy, w tym rządy i społeczeństwo, mogą podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia serca powodowanego przez tytoń.

Światowy dzień bez tytoniu 2018 zbiega się z szeregiem globalnych inicjatyw i możliwości mających na celu rozwiązanie problemu epidemii tytoniu i jej wpływu na zdrowie publiczne, w szczególności powodując śmierć i cierpienie milionów ludzi na całym świecie. Działania te obejmują inicjatywy Global Hearts wspierane przez WHO i inicjatywy RESOLVE, których celem jest zmniejszenie liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia i poprawy opieki, oraz trzecie posiedzenie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zapobiegania i kontroli NDPs, które odbędzie się w 2018 r.
Jak tytoń zagraża zdrowiu serca ludzi na całym świecie

Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.

Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych.

Pomimo znanych szkodliwości tytoniu dla zdrowia serca i dostępności rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby zgonów i chorób, wiedza wśród dużej części społeczeństwa, że tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, jest niewielka.
Fakty na temat tytoniu, serca i innych chorób sercowo-naczyniowych

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a palenie tytoniu i narażenie na dym tytoniowy z drugiej ręki przyczynia się do około 12% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. Używanie tytoniu jest drugą główną przyczyną CVD, po nadciśnieniu.

Światowa epidemia tytoniu zabija każdego roku ponad 7 milionów ludzi, z czego blisko 900 000 to osoby niepalące umierające z powodu wdychania dymu z drugiej ręki. Prawie 80% z ponad 1 miliarda palaczy na całym świecie żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie ciężar chorób i zgonów związanych z paleniem tytoniu jest najcięższy.

Działania WHO MPOWER są zgodne z Ramową konwencją WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (WHO FCTC) i mogą być stosowane przez rządy w celu ograniczenia używania tytoniu i ochrony ludzi przed chorobami niezakaźnymi. Środki te obejmują:

Monitoruj politykę używania tytoniu i zapobiegania mu;
Chroń ludzi przed narażeniem na dym tytoniowy, tworząc całkowicie wolne od dymu wnętrza publiczne, miejsca pracy i transport publiczny;
Zaoferuj pomoc w rzuceniu palenia tytoniu (pokrywane koszty, wsparcie dla całej populacji, w tym krótkie porady ze strony pracowników służby zdrowia i krajowych bezpłatnych połączeń wychodzących);
Ostrzegaj przed niebezpieczeństwami związanymi z tytoniem, wdrażając zwykłe / standaryzowane opakowania i / lub duże ostrzeżenia zdrowotne na wszystkich opakowaniach tytoniu oraz wdrażaj skuteczne kampanie antytytoniowych środków masowego przekazu, które informują opinię publiczną o szkodliwości używania tytoniu i narażeniu na dym tytoniowy z drugiej ręki.
Egzekwuj kompleksowe zakazy reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych; i
    Podnoszenie podatków od wyrobów tytoniowych i obniżanie ich cen.

Kampania "Cele świata bez tytoniu 2018"

Światowy dzień bez tytoniu 2018 ma na celu:

Podkreśl powiązania między stosowaniem wyrobów tytoniowych a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi.
Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
Zapewnienie społeczeństwu, rządom i innym osobom możliwości zaangażowania się w promowanie zdrowia serca poprzez ochronę ludzi przed używaniem wyrobów tytoniowych.
Zachęcaj kraje do wzmocnienia wdrażania sprawdzonych środków kontroli tytoniu MPOWER zawartych w FCTC WHO.

Związane z

Prace WHO nad tytoniem
Arkusz danych dotyczących tytoniu
MPOWER
WHO Najlepsze zakupy dla zapobiegania i kontroli NCD
Globalny atlas zapobiegania i kontroli chorób układu krążenia.
Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu
pdf, 349kb
PDF

Każdego dnia Światowy Dzień Bez Tytoniu

Źródło: World No Tobacco Day 31 May 2018 who.int