Brakowanie dokumentacji medycznej

W oparciu o § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1743) Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie informuje o niszczeniu dokumentacji medycznej (historie chorób) z 1996 roku i zgony z 1987 roku – przeprowadzonej   zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta art.29.1.