Światowy Dzień Zdrowia 2019

 

 

7 kwietnia 2019 Światowy Dzień Zdrowia

Hasło WHO „ Zdrowie dla wszystkich”

Cel Nr 1 to równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych

Objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, to zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do usług zdrowotnych, których potrzebują, kiedy ich potrzebują, w samym sercu społeczności, bez doświadczania trudności finansowych

Światowy Dzień Zdrowia 2019 przypada w połowie między Światową Konferencją na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która odbyła się w Astanie w Kazachstanie w październiku 2018 r., A spotkaniem wysokiego szczebla w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które odbędzie się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2019 r. Światowy Dzień Zdrowia to jeden wielu możliwości komunikowania się o znaczeniu równości w usługach opieki zdrowotnej, nie tylko dla zdrowia jednostek, ale także dla zdrowia gospodarek i ogółu społeczeństwa.

Na tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia, WHO koncentruje się na powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć, jakie usługi i wsparcie powinny być dostępne i gdzie. WHO wzywa osoby, które mają dostęp do wysokiej jakości, niedrogiej opieki zdrowotnej, do propagowania równego dostępu do opieki wszędzie.

WHO uznaje również ważną rolę, jaką pracownicy służby zdrowia mogą odegrać w pomaganiu decydentom medycznym w rozpoznawaniu tego, czego ludzie potrzebują w zakresie opieki, szczególnie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Kampania Światowego Dnia Zdrowia stanowi również okazję dla ministrów zdrowia i innych decydentów rządowych do podjęcia działań w celu wyeliminowania luk w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w swoich krajach, a także podkreślenia postępów, które już zostały poczynione.

Na tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwienia, WHO koncentruje się na wyeliminowaniu luk w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w swoich krajach, a także podkreślenia postępów, które już zostały poczynione.

 

Źródło : http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2019/04/world-health-day-2019


Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1948 r. i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.
Tematem obchodów Światowego Dnia Zdrowia w 2019 roku jest uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej.
Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie – od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.
Ten dzień jest jednym z wielu możliwości komunikowania się specjalistów w zakresie znaczenia równości w usługach opieki zdrowotnej.  Pracownicy służby zdrowia będą mieli
do odegrania ważną rolę w kampanii, pomagając decydentom w dziedzinie zdrowia poznać, potrzeby ludzi w zakresie opieki, zwłaszcza na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.
Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia:


https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019
https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day