Kwiecień miesiącem pacjenta w WM OW NFZ

Przez cały kwiecień w olsztyńskim Oddziale NFZ, a także w Delegaturach w Elblągu i Ełku oraz Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Iławie pacjenci będą mogli uzyskać informacje na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta, systemu eWUŚ, praw pacjenta, czasu oczekiwania na leczenie specjalistyczne, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, leczenia uzdrowiskowego. W każdy poniedziałek i czwartek WM OW NFZ będzie pracować do godz. 18.00, by umożliwić dotarcie do urzędu wszystkim ubezpieczonym , którzy mają z tym problem w godzinach pracy.

INFORMACJA PLAKAT