Kolejki oczekujących - Rezonans magnetyczny i Tomografia Komputerowa