Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

Proces wystawiania e-zleceń po 1.01.2020

 


Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

1) wystawione

2) wystawione i potwierdzone

- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Osoby do kontaktu w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ w sprawie  elektronicznego wystawiania, potwierdzania i realizowania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne:
Aleksandra Antczak, tel. 89 678 74 77, e-mail: Aleksandra.Antczak@nfz-olsztyn.pl
Maciej Komorowski, tel. 89 678 74 88, e-mail: Maciej.Komorowski@nfz-olsztyn.pl

Dodatkowe informację są dostępne pod adresem: Zapotrzebowanie na wyroby medyczne