Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych dla ZOZ w Szczytnie - ZOZ-3/2020