Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ul. M.C. Skłodowskiej 12 | 12-100 Szczytno

Register

Ograniczenie odwiedzin w Szpitalu

KOMUNIKAT !!!!

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2019 poz. 1127 ze zm.) z powodu zagrożenia epidemiologicznego, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu medycznego

 

Decyzją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

 

Od dnia 20.03.2020r do odwołania wprowadzamy całkowity zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych

Dyrekcja Szpitala