Dostawa jednorazowych produktów do dezynfekcji dla ZOZ Szczytno ZOZ-P-14/2020