Zapytanie ofertowe na: dostawa jednorazowych produktów do dezynfekcji dla ZOZ Szczytno ZOZ-P-14a/2020