31 Maj - Światowy dzień bez tytoniu

Hasło WHO na Światowy dzień bez tytoniu 31 maja 2020

Ochrona młodzieży przed manipulacjami w branży oraz zapobieganie używaniu tytoniu i nikotyny

 

Przez dziesięciolecia przemysł tytoniowy celowo stosował strategiczne, agresywne i bogate w zasoby taktyki, aby przyciągnąć młodzież do wyrobów tytoniowych i nikotyny. Wewnętrzne dokumenty branżowe ujawniają dogłębne badania i wyliczone podejścia mające na celu przyciągnięcie nowej generacji użytkowników tytoniu, od projektowania produktu po kampanie marketingowe mające na celu zastąpienie milionów ludzi umierających każdego roku z powodu chorób związanych z tytoniem nowymi konsumentami - młodzieżą.

 

W odpowiedzi na systematyczne, agresywne i trwałe taktyki przemysłu tytoniowego i pokrewnego w celu przyciągnięcia nowego pokolenia użytkowników tytoniu, Światowy Dzień No Tobacco 2020 zapewni kampanię kontrmarketingową i umożliwi młodym ludziom zaangażowanie się w walkę z Big Tobacco.

 

Globalna kampania Światowego dnia bez tytoniu 2020 będzie służyć:

  • Obalaj mity i ujawniaj taktyki manipulacji stosowane przez przemysł tytoniowy i pokrewne, w szczególności taktyki marketingowe skierowane do młodzieży, w tym poprzez wprowadzanie nowych i nowatorskich produktów, smaków i innych atrakcyjnych cech;
  • Wyposaż młodych ludzi w wiedzę na temat intencji i taktyki związanej z przemysłem tytoniowym i pokrewnym, aby uzależnić obecne i przyszłe pokolenia od tytoniu i produktów nikotynowych; i
  • Wspieraj wpływowych (w popkulturze, mediach społecznościowych, w domu lub w klasie) w celu ochrony i obrony młodzieży oraz katalizowania zmian poprzez zaangażowanie ich w walkę z Big Tobacco.
W jaki sposób tytoń i powiązane branże manipulują młodzieżą?

Wezwanie do działania
Świat nie może sobie pozwolić na kolejne pokolenie oszukane kłamstwami przemysłu tytoniowego, który udaje, 
że promuje wolność osobistego wyboru, jednocześnie zapewniając wieczne zyski - niezależnie od milionów ludzi, 
którzy każdego roku płacą życiem.

WHO zachęca wpływowych - w popkulturze, mediach społecznościowych, w domu lub w klasie - którzy docierają do młodzieży i łączą się z nią, aby ujawnić manipulacyjne taktyki branży, aby stworzyć nowe pokolenie użytkowników tytoniu. Musimy upoważnić młodzież do stawienia czoła Wielkiemu Tytoniowi, rozwiewając jego kłamstwa i odmawiając używania jego produktów

Źródło: https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Światowy Dniu Bez Tytoniu 2020 roku poświęciła młodemu pokoleniu, które szczególnie jest podatne na wpływy marketingowe przemysłu tytoniowego.  Firmy tytoniowe wydały ponad 9 miliardów USD na marketing i reklamę, a świat stracił 8 milionów ludzi  z przyczyn związanych z używaniem tytoniu i narażeniem na bierne palenie. Przemysł tytoniowy korzysta z różnych form marketingu i zachęca do korzystania ze swoich wyrobów i musi  stale znajdować nowych konsumentów, którzy zastąpią tych, które zabijają ich produkty, aby utrzymać przychody. To dlatego przemysł tytoniowy szuka nowych konsumentów wyrobów tytoniowych wśród młodzieży.  WHO poprzez kampanię w mediach społecznościowych proponuje ujawnienie taktyk przemysłu tytoniowego, zmierzającego do wciągnięcia młodych ludzi do używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poprzez media społecznościowe i edukację chce zapewnić młodym ludziom odpowiednią wiedzę i umiejętność odmawiania. Chce stworzyć pokolenie wolne od tytoniu i palenia biernego oraz śmierci i chorób, które powodują.  Inspekcja Sanitarna od wielu lat wspiera działania, zmierzające do zmniejszenia konsumpcji wyrobów tytoniowych, a szczególnie dużo uwagi poświęca dzieciom i młodzieży, prowadzi programy edukacyjne, które uczą asertywności i  wzbogacają w wiedzę. Działania te wspiera przez środowiska lokalne i w mediach społecznościowych. Przypomnijmy:  Używanie tytoniu jest odpowiedzialne za 25% wszystkich zgonów z powodu raka na całym świecie. Stosowanie nikotyny i wyrobów tytoniowych zwiększa ryzyko raka, chorób układu krążenia i płuc. Ponad milion ludzi umiera każdego roku na skutek biernego palenia.